Уважаеми собственици на автомобили ШКОДА,

Уважаеми собственици на автомобили ШКОДА,

Вашите автомобили поставят все по-високи изисквания към сервизите по отношение на модерно технологично оборудване. Ето защо всички оторизирани ŠKODA сервизи разполагат с целия набор от необходимите специални инструменти и висококачествени системи за диагностика, които в комбинация с предписаните от производителя технологични процедури гарантират високото качество и надеждност на ремонтните дейности.

Все по-високите стандарти на използваните технологии в автомобила изискват и съответната професионална квалификация на персонала. Нашите служители са преминали успешно квалификационни обучения, където са придобили необходимите им знания и умения.

Внимателното и дружелюбно отношение към Вас в оторизираните ŠKODA сервизи е от изключителна важност за нас, също както старателността и професионализма при извършването на ремонтите и сервизната поддръжка на автомобилите Ви.