NORA клиенти

NORA клиенти

Вход за сервизи, използващи при ремонтите оригинални резервни части ŠKODA. За да се регистрирате като потребител трябва да се обърнете към най-близкия оторизиран ŠKODA сервиз.