Доволни ли сте от качеството на услугите, които получавате в оторизираните ŠKODA сервизи?

Кой аспект от обслужването в оторизираните ŠKODA сервизи смятате, че трябва да се подобри?

Кой от оторизираните ŠKODA сервизи посещавате?